Close

Dlaczego warto płacić podatki

DLACZEGO WARTO PŁACIĆ PODATKI? Podatek to obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez jednostkę publiczną np. państwo, czy jednostkę samorządu terytorialnego bez…

Dlaczego warto płacić podatki

DLACZEGO WARTO PŁACIĆ PODATKI? Podatek to obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez jednostkę publiczną np. państwo, czy jednostkę samorządu terytorialnego bez bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Prościej ujmując my płacimy, a w zamian teoretycznie nie…

Dlaczego warto płacić podatki

DLACZEGO WARTO PŁACIĆ PODATKI? Podatek to obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez jednostkę publiczną np. państwo, czy jednostkę samorządu terytorialnego bez…

PODATKI

Rozliczenia z fiskusem – podatek liniowy

Zbyt wysokie obciążenia podatkowe, zdaniem przedsiębiorców ograniczają rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, które wypracowują 50% PKB. Z drugiej strony można usłyszeć o niesprawiedliwości społecznych i konieczności zlikwidowania 19%-ego podatku dla przedsiębiorców. Nie bierze się wtedy pod uwagę, że prowadzenie działalności gospodarczej, to również zarządzanie ryzykiem. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej…

scroll to top