Podatek – jest to publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwzrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa. Należy rozumieć i rozebrać tę definicję na części. Kiedy mówimy, że podatek ma publicznoprawny charakter, to mamy do czynienia przede wszystkim z organami państwowymi (np. gminą, powiatem, budżetem państwa).

Natomiast znaczenie «nieodpłatne świadczenie» nieznaczy tylko, że płacimy podatki a wzamian nic nie otrzymujemy. Możemy otrzymać swoje korzyści np. w edukacji lub służbie zdrowia (kiedy nasze podatki pójdą na ulepszenie tych branż).

Czym jest fundusz parasolowy?

Tak samo i z bezzwrotnym świadczeniem: nic wzamian nie otrzymujemy, natomiast ten podatek, który płacimy, może się nam zwrócić np. w ulepszeniu służby zdrowia lub transportu.
Znaczenie przymusowe podatku jest najłatwiejszym: jeszcze w czsach starożytnych podatek miał charakter przymusowy (czyli, ludzi mieli obowiązek płacenia podatku, i nikt nie mógł z tego podatku zrezygnować).
W czasach terazniejszych jeżeli nie płacisz podatku, możesz dostać karę pienięzną lub nawet wezwanie do sądu, więc znacznie przymusowe płacenia podatku ma ogromne znaczenie i dzisiaj.

Obowiązek podatkowy jest konieczny w Ustawie. Dotyczy on osób, żyjących na terytorium RP powyżej 6 miesięcy.
Obowiązek ten można podzielić na obowiązek ograniczony (kiedy płacimy podatek tylko na terytorium RP) i nieograniczony (płacimy podatek wszędzie).
W następnej części będę mówił o funkcjach, które pełnią podatki w społecznej gospodarce rynkowej.