Wielu z nas w celu inwestowania wolnych środków decyduje się na zakup jednostek uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych. Jedną z odmian funduszy inwestycyjnych jest fundusz parasolowy. W ramach swojej struktury fundusz pozwala na inwestowanie wolnych środków pomiędzy różne subfundusze lokujące środki na rynkach akcji, obligacji lub rynku pieniężnym. Możemy przenosić dowolnie nasze środki pomiędzy subfunduszami inwestycyjnymi bez płacenia podatku od zysków związanych z inwestycją w te fundusze. Jest to tak zwany podatek belki, czyli podatek od zysków kapitałowych. Fundusz parasolowy dzięki swojej konstrukcji daje możliwość kompensowania zysków i strat oraz podatku dochodowego aż do chwili ostatecznego umorzenia jednostek uczestnictwa.

Podatki strona rządowa

W chwili zmiany jednostek uczestnictwa pomiędzy subfunduszami należącymi do jednego funduszu parasolowego podatek belki nie jest pobierany. Pobiera się go dopiero w chwili ostatecznego wyjścia z inwestycji. Jeśli natomiast zamiana nastąpi pomiędzy różnymi funduszami parasolowymi, lub po prostu funduszami, podatek pobierany jest przy każdej zamianie. Inwestycja w fundusze inwestycyjne to świetna alternatywa szczególnie w przypadku gdy lokowanie pieniędzy na lokatach bankowych daje znikomy zysk, często niepokrywający nawet utraty wartości pieniądza w czasie. Należy jednak pamiętać, że każda inwestycja nawet w tak zwane bezpieczne fundusze niesie za sobą ryzyko utraty zainwestowanych środków, dlatego przed każda inwestycją należy dokładnie zapoznać się z instrumentem finansowym, w który inwestujemy oraz rozważyć inne dostępne alternatywy.