Zbyt wysokie obciążenia podatkowe, zdaniem przedsiębiorców ograniczają rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, które wypracowują 50% PKB. Z drugiej strony można usłyszeć o niesprawiedliwości społecznych i konieczności zlikwidowania 19%-ego podatku dla przedsiębiorców. Nie bierze się wtedy pod uwagę, że prowadzenie działalności gospodarczej, to również zarządzanie ryzykiem.

Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej
Przedsiębiorca może wybrać jedną z czterech form opodatkowania dochodów:
– karta podatkowa,
– zryczałtowany podatek dochodowy,
– zasady ogólne,
– 19% liniowy podatek dla przedsiębiorców

Podatek liniowy – korzyści
Przedsiębiorca bez względu na dochody płaci 19% od wszystkich dochodów ze swojej firmy. Dochodów tych nie łączy się z innymi. Oznacza to, że np. gdy przedsiębiorca dodatkowo pracuje, dochody z umowy o pracę rozlicza niezależnie, według stawki progresywnej.
Wybór takiej formy opodatkowania korzystne jest:
– gdy dochody z firmy przekraczają kwotę 85. 528zł,
– z działalności gospodarczej są niewielkie dochody, ale z pozostałych źródeł wysokie i połączenie ich wygeneruje większe obciążenia.
Przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów. Rozliczanie przychodów i kosztów reguluje Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatek liniowy – minusy
Osoba, która wybrała taki sposób rozliczania nie może:
– skorzystać ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem,
– skorzystać z ulgi na dzieci.