DLACZEGO WARTO PŁACIĆ PODATKI?
Podatek to obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez jednostkę publiczną np. państwo, czy jednostkę samorządu terytorialnego bez bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Prościej ujmując my płacimy, a w zamian teoretycznie nie dostajemy nic. Teoretycznie, ponieważ zebrane pieniądze są wykorzystywane do realizacji zadań publicznych, czyli m.in. budowę dróg, obiekty kulturalne, sportowe, rekreacyjne, na służbę zdrowia, dla wojska, policji, oświatę, czy świadczenia socjalne.

Dowody wpłat w domowym archiwum

Podatki dzielą się na :
• bezpośrednie – nałożone na dochód lub majątek podatnika, np. podatek dochodowy, gruntowy, spadkowy;
• pośrednie – nakładane na przedmiot spożycia, np. VAT, akcyza – ostatecznie płaci konsument.
I tak podatki płacimy albo od okazji np. kupując dom, czy samochód, ale też w codziennych sytuacjach, załatwiając podstawowe potrzeby typu zakup żywności, chemii, ubrań. Płacimy je również pracując na etacie prowadząc własną działalność, gdzie są one odprowadzane co miesiąc do Urzędu Skarbowego od naszego dochodu. Wiele osób sceptycznie podchodzi do tematu płacenia tych świadczeń, dlatego niejednokrotnie wolą pracować w tzw. „szarej strefie”, unikając tym samym płacenia podatku dochodowego. Ale należy zrozumieć, że wpłacając pieniądze do budżetu państwa czy jednostki samorządu terytorialnego, powodujemy, że nasze państwo się rozwija, ma określoną pulę do rozdysponowania. Owszem część środków jest niezbyt trafnie wydawana, jednak dzięki nam, płacącym podatki, nasz kraj może być na równi z innymi państwami, które idą z postępem, a nasze otoczenie piękniejsze i bardziej nowoczesne.