LIMITY  PODATKOWE  NA  2014  ROK

 

 

KSIĘGI RACHUNKOWE

 

 

Przychód netto za 2013 r. co najmniej  5.059.560 zł

 

RYCZAŁT   EWIDENCJONOWANY

 

 

Przychód za 2013 r. nie przekroczył   633.450 zł

 

 

 

RYCZAŁT  OPŁACANY  KWARTALNIE

 

Przychód za 2013 r. nie przekroczył  105.575zł

 

MAŁY  PODATNIK

 

Podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą podatku od towarów i usług ) nie przekroczyła w 2013 r. kwoty   5.068.000 zł

 

 

JEDNORAZOWA   AMORTYZACJA

 

Rocznie   211.000 zł